Úvodní stránka
Aktuality
Základní informace
Stručná historie
Hlava státu
Zahraničně politická orientace
Třicetiletá válka
Švédsko a neutralita
Stránky královského dvora
Riksdag
Ministerstvo zahraničí
The Swedish Institute
Severské listy
Fotogalerie
Napište nám
Copyright
Poslední aktualizace 31.8.2005

Aktuality

Oslava stého výročí narození Daga Hammarskjölda

Když se Dag Hammarskjöld v dubnu roku 1953 stal generálním tajemníkem Organizace spojených národů, nebyl pro většinu Švédů ničím jiným, než běžným švédským vládním úředníkem. Během jeho působení ve funkci ale došlo k úspěšnému rozvoji role OSN a generálního tajemníka ve světové politice. Oslava stého výročí od jeho narození je důstojným připomenutím jeho víry v potenciál Organizace spojených národů.

"Právě přebíráte tu nejbeznadějnější práci na světě", s těmito slovy předal post generálního tajemníka OSN Trygve Lie Dagu Hammarskjöldovi 9. dubna 1953. Mezinárodní organizace byla uprostřed vážné krize a Trygve Lie se rozhodl svůj post opustit.

UN Secretary-General Trygve Lie welcomes his successor at Idlewild Airport, 9 April 1953. Photo: © 40216 UN/DPI Photo

Generální tajemník OSN Trygve Lie vítá svého nástupce ve funkci 

na Idlewild Airport, 9. dubna 1953. Photo: © 40216 UN/DPI Photo

 

Tichý diplomat

Se vší úctou, ve chvíli, kdy se Hamarskjöld ujal funkce generálního tajemníka OSN, byl neznámou personou. Brzy však ale dokázal, že je schopen těžkopádnou organizaci, jakou OSN v té době byla, přetvořit v mnohem efektivnější. Sám si získal pověst vysoce oddaného, obětavého úředníka s vizí dalšího rozvoje zastávané funkce generálního tajemníka.

 

Jeho touha ho vedla ho vedla k tomu, aby jednal co nejrychleji. Věřil v to, že problémy by měly být řešeny již v raném stádiu, než se stanou ještě komplikovanějšími. V průběhu svého působení ve funkci zavedl takzvanou tichou diplomacii. Cítil, že v některých situacích byla tato metoda lepší než otevřené rozhovory, které často vedly k vážnějším konfliktům.

 

Since joining the United Nations in 1946, Sweden has been actively committed to its work and has become one of the UN's most generous contributors. Photo: www.imagebank.sweden.se © Bengt Ekeholt / Pix Gallery

Od svého vstupu do OSN v roce 1946 bylo Švédsko zavázáno své práci, a stalo se jedním

 z nejštědřejších přispěvatelů OSN. Photo: www.imagebank.sweden.se © Bengt Ekeholt / Pix Gallery

 

Peacekeeping forces (udržování míru)

Dag Hammarskjöld vnesl do funkce generálního tajemníka OSN nové kompetence. Při vyjednávání zachovával nestrannost a zdůrazňoval povinnost OSN chránit malé země před velmocemi. Hammarskjöld také vytvořil mandát OSN k zřizování peacekeepingových sil, které se staly trvalou součástí krizového managementu.

 

Dag Hammarskjöld was unanimously appointed Secretary-General of the United Nations by the General Assembly on 7 April 1953 . Photo: © 66349 UN/DPI

Dag Hammarskjöld byl Valným shromážděním jednomyslně zvolen 

generálním tajemníkem OSN 7. dubna 1953 . Photo: © 66349 UN/DPI

 

Tři celosvětové krize

Za dobu svého působení ve funkci Hamarskjöld úspěšně zmírnil následky tří velkých celosvětových krizí : 1956 Suezská krize a konflikty v Libanonu a Laosu.  V roce 1960 vypukla občanská válka v Kongu. Hammarskjöld byl nápomocný při rozhodování OSN o vyslání vojska a osobně se pokusil být zprostředkovatelem mezi bojujícími stranami. V průběhu jedné z misí Hammarskjöld při letecké havárii zemřel. Stalo se tak 18. září 1961 v oblasti dnešní Zambie.

 

Dag Hammarskjöldovi byla v roce 1961 posmrtně udělena Nobelova cena za mír. Byl jednou z hlavních osobností kultury, spisovatel a překladatel a byl jedním 

z osmnácti členů Švédské akademie. 

 

Článek i s obrázky byl převzat a přeložen z portálu Sweden.se


OKD - energetická politika EUČeská republika


Oficiální stránky EU

 

 


Portál státní správy