Úvodní stránka
Aktuality
Základní informace
Stručná historie
Hlava státu
Zahraničně politická orientace
Třicetiletá válka
Švédsko a neutralita
Stránky královského dvora
Riksdag
Ministerstvo zahraničí
The Swedish Institute
Severské listy
Fotogalerie
Napište nám
Copyright
Poslední aktualizace 18.02.2005

Zahraničně politická orientace

Členství země v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních :

Švédsko je členem všech významných světových organizací, za zmínku stojí jen neúčast v NATO, což vychází z politiky neutrality (neangažovanosti). Dále země aktivně vystupuje a hraje důležitou roli v Severské radě, Radě pro spolupráci zemí regionu Baltického moře a Radě Barentsova moře a při uskutečňování konceptu severské dimenze. Mimo oficiální účasti v organizacích je Švédsko signatářem řady iniciativ a mezivládních ujednání, oficiálně věnuje mimořádnou pozornost vztahům s Ruskem.

Vyjmenování všech organizací, ve kterých je Švédsko členem by zabralo hodně místa, a proto uvádím jen hlavní, podle důležitosti :  

            OSN

            EU

            WTO

            OECD

            MMF

            EBRD

            OBSE

            Rady Evropy

                       Severská rada


OKD - energetická politika EUČeská republika


Oficiální stránky EU

 

 


Portál státní správy